• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Yeni Sağlık Bakanlığı Girişimsel İşlemler Listesi 2020

Yeni Sağlık Bakanlığı Girişimsel İşlemler Listesi 2020

01.04.2020 Yeni Sağlık Bakanlığı Girişimsel işlemler listesi Tıbbi İşlemler Yönergesi İndir

30/09/2016 tarihli ve 657 sayılı Makam Onayı ile 01/10/2016 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlüğe giren Tibbi İşlemler Yönergesi’ nin 31/03/2020 tarihinde yürürlüğünün
sonlandırılmasını ve yeni hazırlanan Tıbbi İşlemler Yönerge Taslağının 01/04/2020 tarihinden
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Girişimsel işlemler listesi 2020 excel olarak yazımızda paylaşılmıştır.

Girişimsel işlemler listesi İndir

TIBBİ İŞLEMLER YÖNERGESİ


Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde
görev yapan personelin ek ödeme tutarlarını belirleyen net performans puanlarının tespiti
amacıyla tabipler tarafından yapılan tıbbi işlemlerin tanımlanması ve bu işlemlere ilişkin
puanların belirlenmesidir.


Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan
memurları, sözleşmeli personeli (663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin 42 nci ve 45 inci maddesi uyarınca istihdam edilenler
hariç), 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre
sağlık tesislerinde görevlendirilen personeli, kadroları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay
itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.


Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de
“Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin birinci fikrasının
yayımlanarak yürürlüğe giren
(11) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tıbbi işlemler
Madde 4- (1) Genel tıbbi işlemler puanının hesaplanmasında ekli Girişimsel İşlemler
Listesi esas alınır.
(2) Özellikli tıbbi işlemler puanının hesaplanmasında ekli Özellikli Tibbi İşlemler
Listesi esas alınır.
(3) Ekli listelerde yer alan ve puanı 1500 ilâ 5000 arasında olan ameliyatların, ekip
hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, koordinatör hastane ekibi ile yapılan
kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında ise ekipteki tüm hekimlere yapılan işlemin puanı
bölünmeden ayrı ayrı verilir. Puanı 5000 ve üzeri olan ameliyatların puanları birinci ve ikinci
hekime bölünmeden ayrı ayrı, üçüncü hekime ise puanın yarısı verilir. Bu fikra kapsamındaki
ameliyatlara yönelik anestezi uygulamalarının da ekip halinde yapılması durumunda birinci
ve ikinci anestezi uzmanı hekime anestezi işlem puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.
(4) Ekli listelerde yer alan;
“701.031” kodlu “Kriyoablasyon, supraventriküler”
“701.041” kodlu “Kriyoablasyon, ventriküler”
“701.062” kodlu “Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu”
“701.063” kodlu “Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon”
“802.740” kodlu “Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül tedavileri”
“802.760” kodlu “Endovasküler serebral anevrizma tedavisi”
“802.891” kodlu “Akut inmede trombektomi”
işlemlerinin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci hekime puanın tamamı ikinci hekime
ise puanın yarıisı verilir.
(5) Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda; aynı kesiden yapılan
ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise her
birinin % 30’u alınarak, ayrı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın
puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise her birinin % 50’si alınarak puanlandırılır.

İlgili eklere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

ÜST YAZI.pdf
MAKAM ONAYI.pdf
Tıbbi İşlemler Yönergesi.pdf
Ek 1 – Girişimsel İşlemler Listesi .xlsx
Ek 2 – Özellikli Tıbbi İşlemler Listesi .xlsx
Girişimsel İşlemler Listesi-Değişiklik Özeti .xlsx
Özellikli Tıbbi İşlemler Listesi-Değişiklik Özeti .xlsx

Kaynak: mustafaduman.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Texnologiya forumu kripto pul qazanmaq kibertəhlükəsizlik şehirler arası nakliyat evden eve nakliyat iller arası nakliyat