• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Önlisans Tıbbi Sekreter Alım Listesi Ayrıntılı

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Önlisans Tıbbi Sekreter Alım Listesi Ayrıntılı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 7– 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” (**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini; a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

ÖSYM KODUSB NOKURUM ADIPOZİSYON UNVANIİLTEŞKİLATPOZİSYON SAYISINİTELİK1
210075102100751T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ADANASB-TAŞRA13047
21461610114616T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ADANASB-TAŞRA13047
271230101712301T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOCALAR İLÇE HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AFYONKARAHİSARSB-TAŞRA13047
2936501029365T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AFYONKARAHİSARSB-TAŞRA13047
238452401384524T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AFYONKARAHİSARSB-TAŞRA13047
2600901026009AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AĞRISB-TAŞRA23047
238501001385AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AKSARAYSB-TAŞRA13047
21171410311714T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AKSARAYSB-TAŞRA13047
2590601025906T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AMASYASB-TAŞRA13047
21459310114593T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞOVA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AMASYASB-TAŞRA13047
265169806651698T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANKARASB-TAŞRA103047
217704204177042T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANKARASB-TAŞRA23047
2590101055901T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAHSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANKARASB-TAŞRA13047
2589301035893T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANKARASB-TAŞRA13047
288715507887155T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANKARASB-TAŞRA23047
2551201025512T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANTALYASB-TAŞRA13047
2778201037782T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMRE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANTALYASB-TAŞRA23047
2548401075484T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANTALYASB-TAŞRA13047
2549701035497T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANTALYASB-TAŞRA13047
265492103654921T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ANTALYASB-TAŞRA23047
242794301427943ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ARDAHANSB-TAŞRA13047
2543001015430ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ARTVİNSB-TAŞRA13047
2542601065426T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ARTVİNSB-TAŞRA13047
231694501316945T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AYDINSB-TAŞRA13047
2532201035322T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AYDINSB-TAŞRA23047
2530501055305T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)AYDINSB-TAŞRA13047
2525101015251BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BALIKESİRSB-TAŞRA13047
217712407177124T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BALIKESİRSB-TAŞRA33047
2521701015217T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BALIKESİRSB-TAŞRA13047
217776101177761T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVAŞTEPE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BALIKESİRSB-TAŞRA13047
214801007148T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BARTINSB-TAŞRA23047
217784003177840T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERCÜŞ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BATMANSB-TAŞRA13047
226401002264BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BAYBURTSB-TAŞRA23047
2516401065164T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BİLECİKSB-TAŞRA23047
218820702188207T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BİNGÖLSB-TAŞRA23047
2504001025040T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BİTLİSSB-TAŞRA13047
2506801045068T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BİTLİSSB-TAŞRA13047
219656901196569T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖYNÜK ŞEHİT ZİYA SARPKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BOLUSB-TAŞRA13047
281052301810523T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİÇAĞA İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BOLUSB-TAŞRA13047
2493501014935BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BURDURSB-TAŞRA13047
222332203223322T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BURDURSB-TAŞRA13047
269065310690653T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BURSASB-TAŞRA43047
219619203196192T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BURSASB-TAŞRA13047
219621802196218T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BURSASB-TAŞRA13047
2957401029574T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BURSASB-TAŞRA13047
2477301034773T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BURSASB-TAŞRA13047
2475801034758T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)BURSASB-TAŞRA13047
2469201034692T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EZİNE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ÇANAKKALESB-TAŞRA23047
2466501024665T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ÇANAKKALESB-TAŞRA13047
2467401024674T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİCE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ÇANAKKALESB-TAŞRA13047
2468001044680T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ÇANKIRISB-TAŞRA23047
227707101277071ÇORUM BAYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ÇORUMSB-TAŞRA13047
2459801024598T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ÇORUMSB-TAŞRA13047
218810601188106DENİZLİ ÇAMELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)DENİZLİSB-TAŞRA13047
218811101188111DENİZLİ KALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)DENİZLİSB-TAŞRA13047
2450901034509T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)DENİZLİSB-TAŞRA13047
2449301014493T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)DENİZLİSB-TAŞRA13047
273220601732206DİYARBAKIR KULP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)DİYARBAKIRSB-TAŞRA13047
218285509182855T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)DÜZCESB-TAŞRA23047
218807402188074EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)EDİRNESB-TAŞRA13047
2434101074341T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)EDİRNESB-TAŞRA13047
265619408656194T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ELAZIĞSB-TAŞRA23047
2417901014179ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ERZİNCANSB-TAŞRA13047
2414801014148ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ERZURUMSB-TAŞRA13047
219734502197345T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ERZURUMSB-TAŞRA13047
2649001016490T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ERZURUMSB-TAŞRA13047
218821401188214T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ERZURUMSB-TAŞRA13047
233495302334953T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ERZURUMSB-TAŞRA13047
218779101187791ESKİŞEHİR MİHALGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ESKİŞEHİRSB-TAŞRA13047
218779401187794ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ESKİŞEHİRSB-TAŞRA13047
241366801413668T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNYÜZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ESKİŞEHİRSB-TAŞRA13047
2401001034010T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ESKİŞEHİRSB-TAŞRA13047
2398201013982GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)GAZİANTEPSB-TAŞRA43047
246277801462778GAZİANTEP KARKAMIŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)GAZİANTEPSB-TAŞRA13047
240741201407412GİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)GİRESUNSB-TAŞRA13047
2389601013896GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)GİRESUNSB-TAŞRA13047
2676201056762T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)GÜMÜŞHANESB-TAŞRA13047
2647501026475T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)GÜMÜŞHANESB-TAŞRA13047
2380201013802HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)HAKKARİSB-TAŞRA23047
274633501746335HATAY HALK SAĞLIĞI LABORATUVARISAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)HATAYSB-TAŞRA13047
2374601013746HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)HATAYSB-TAŞRA13047
287871607878716T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)HATAYSB-TAŞRA13047
28301010183IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)IĞDIRSB-TAŞRA13047
28001010680T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)IĞDIRSB-TAŞRA13047
218821601188216T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ISPARTASB-TAŞRA13047
2358001063580T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ISPARTASB-TAŞRA13047
2341401013414İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA193047
237823004378230T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
264886604648866T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
279102303791023T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DERVİŞ ALİ-HESNA CEYLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
288640301886403T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
242687606426876T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
232202401322024T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAHSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
217730004177300T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
2330401053304T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAHSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
2337401073374T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
2340101013401T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
272884401728844T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA13047
2323001033230T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA23047
2326301063263T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİLE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA23047
268280305682803T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA23047
268263404682634T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İSTANBULSB-TAŞRA23047
2752401067524T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İZMİRSB-TAŞRA23047
267336704673367T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KINIK DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İZMİRSB-TAŞRA23047
2672401036724T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELÇUK DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İZMİRSB-TAŞRA23047
2297701042977T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İZMİRSB-TAŞRA13047
2294701042947T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İZMİRSB-TAŞRA13047
2296101052961T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)İZMİRSB-TAŞRA13047
239197501391975T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KAHRAMANMARAŞSB-TAŞRA23047
2782501017825KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KARABÜKSB-TAŞRA13047
21425010114250T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KARABÜKSB-TAŞRA13047
265149103651491T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KARAMANSB-TAŞRA23047
2291301012913KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KARSSB-TAŞRA23047
232880501328805KASTAMONU ŞENPAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KASTAMONUSB-TAŞRA13047
265271803652718T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KASTAMONUSB-TAŞRA13047
221630501216305T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARBAŞI DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KAYSERİSB-TAŞRA13047
2270501022705T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOMARZA YAŞAR KARAYEL İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KAYSERİSB-TAŞRA13047
2267001032670T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KAYSERİSB-TAŞRA13047
2267501012675T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KAYSERİSB-TAŞRA13047
218822201188222T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KIRIKKALESB-TAŞRA13047
2268201012682KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KIRKLARELİSB-TAŞRA13047
2263201012632T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARHİSAR DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KIRKLARELİSB-TAŞRA13047
219506201195062T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KIRŞEHİRSB-TAŞRA13047
2782701027827KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KİLİSSB-TAŞRA23047
273235701732357KOCAELİ DİLOVASI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KOCAELİSB-TAŞRA13047
2255901032559T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KOCAELİSB-TAŞRA33047
217742303177423T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KOCAELİSB-TAŞRA13047
273237501732375KONYA KARAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KONYASB-TAŞRA13047
273237601732376KONYA KULU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KONYASB-TAŞRA13047
240849301408493KONYA YUNAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KONYASB-TAŞRA13047
2245501052455T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KONYASB-TAŞRA13047
2240101022401T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KONYASB-TAŞRA13047
2235201012352T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KONYASB-TAŞRA13047
2669401036694T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KONYASB-TAŞRA23047
238543202385432KÜTAHYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)KÜTAHYASB-TAŞRA23047
2212401022124MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MANİSASB-TAŞRA53047
2189401011894MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MARDİNSB-TAŞRA13047
262694202626942T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MARDİNSB-TAŞRA13047
240746601407466MERSİN GÜLNAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MERSİNSB-TAŞRA13047
2356101013561MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MERSİNSB-TAŞRA13047
244783801447838T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MERSİNSB-TAŞRA13047
217727902177279T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MERSİNSB-TAŞRA13047
245933001459330MUĞLA ULA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MUĞLASB-TAŞRA13047
2182501071825T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MUĞLASB-TAŞRA43047
2166701051667T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VARTO DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)MUŞSB-TAŞRA23047
273293602732936T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)NEVŞEHİRSB-TAŞRA13047
21457710214577T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)NEVŞEHİRSB-TAŞRA13047
219507102195071T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)NİĞDESB-TAŞRA13047
243366801433668ORDU KABATAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ORDUSB-TAŞRA13047
269012001690120ORDU MESUDİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ORDUSB-TAŞRA13047
2975201019752T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMRU DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ORDUSB-TAŞRA13047
2865801018658OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)OSMANİYESB-TAŞRA13047
273244301732443RİZE PAZAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)RİZESB-TAŞRA13047
218823002188230T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)RİZESB-TAŞRA13047
232697208326972T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SAKARYASB-TAŞRA13047
219379302193793T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SAKARYASB-TAŞRA13047
2807001028070T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SAKARYASB-TAŞRA13047
233521901335219T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SAMSUNSB-TAŞRA13047
2664701036647T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SAMSUNSB-TAŞRA13047
2124701021247T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAVZA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SAMSUNSB-TAŞRA13047
2125701011257T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SAMSUNSB-TAŞRA13047
218823302188233T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERVARİ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SİİRTSB-TAŞRA13047
2117201011172SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SİNOPSB-TAŞRA23047
2111301011113T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)SİVASSB-TAŞRA13047
270901004709T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ŞANLIURFASB-TAŞRA13047
219548201195482T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ŞANLIURFASB-TAŞRA13047
2744201027442T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ŞANLIURFASB-TAŞRA13047
267101002671T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ŞANLIURFASB-TAŞRA13047
216801002168ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ŞIRNAKSB-TAŞRA13047
299901002999T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TEKİRDAĞSB-TAŞRA13047
2105301031053T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TEKİRDAĞSB-TAŞRA13047
273247501732475TEKİRDAĞ HAYRABOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TEKİRDAĞSB-TAŞRA13047
278849201788492TEKİRDAĞ KAPAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TEKİRDAĞSB-TAŞRA13047
240218501402185T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALMUS DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TOKATSB-TAŞRA13047
278699901786999T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARSİN İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TRABZONSB-TAŞRA13047
2902701019027T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OF DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TRABZONSB-TAŞRA13047
246337211463372T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TRABZONSB-TAŞRA13047
280001001800T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜRMENE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TRABZONSB-TAŞRA13047
278301004783T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TUNCELİSB-TAŞRA13047
232650401326504TUNCELİ PÜLÜMÜR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)TUNCELİSB-TAŞRA13047
263401002634T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)UŞAKSB-TAŞRA13047
241607009416070T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)VANSB-TAŞRA23047
261201001612VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)VANSB-TAŞRA13047
2782301017823YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)YALOVASB-TAŞRA23047
252301002523T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)YOZGATSB-TAŞRA13047
24301010243T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAYA DEVLET HASTANESİSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)YOZGATSB-TAŞRA13047
243801001438ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)ZONGULDAKSB-TAŞRA23047

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Texnologiya forumu kripto pul qazanmaq kibertəhlükəsizlik şehirler arası nakliyat evden eve nakliyat iller arası nakliyat