• DOLAR
  4,8080
  % 0,05
 • EURO
  5,5996
  % -0,12
 • ALTIN
  189,4956
  % -0,13
 • BIST
  92.321,95
  % 0,76
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı 2015

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı 2015

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B

MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

 1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans,

ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

 1. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda

yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta

yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih

süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak

yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 1. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün

itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay

 1. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih

hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar

da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği

alan/programdan tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun

olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye

gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri

yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

 1. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen

adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı

Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması

gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha

önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek

yoktur.

 1. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve

başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için

http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına

yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra

teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından

ayrı ayrı duyurulacaktır.

 1. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları

tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri

sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar

hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü

fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm:

“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve

4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya

sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir

yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden

istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

 1. a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 2. b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
 3. c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber;

geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan

ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını

karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya

(c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre

şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım Sayıları 2015

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI
POZISYON UNVANIÖĞRENİM DÜZEYİBAKANLKTÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUTÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUTOPLAM
GENEL YÖNETİM BÜTÇESİGENEL YÖNETİM BÜTÇESİGENEL YÖNETİM BÜTÇESİ
BİYOLOGLİSANS1616
ÇOCUK GELİŞİMCİSİLİSANS1111
DİYETİSYENLİSANS4949
EBELİSANS3133157473
ERGOTERAPİST (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ)LİSANS66
FİZYOTERAPİSTLİSANS165165
HEMŞİRELİSANS8550013981983
ODYOLOGLİSANS66
PERFÜZYONİSTLİSANS66
PSİKOLOGLİSANS2323
SAĞLIK FİZİKÇİSİLİSANS1414
SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞILİSANS9999
SOSYAL ÇALIŞMACILİSANS2525
EBE ORTAÖĞRETİM3434
HEMŞİREORTAÖĞRETİM173496669
SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM11045155
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM29799
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM44
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM3838
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM3535
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETERORTAÖĞRETİM1212
HEMŞİRE ÖNLİSANS3434
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİÖNLİSANS177177
SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP TEKNİKERİÖNLİSANS55
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİÖNLİSANS1212
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYATHANE TEKNİKERİÖNLİSANS1010
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ TEKNİKERİÖNLİSANS22275297
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİÖNLİSANS88
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERİÖNLİSANS1414
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ TEKNİKERİÖNLİSANS1414
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİÖNLİSANS88
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİÖNLİSANS55
SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE HASTA BAKIMI TEKNİKERİÖNLİSANS66
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİÖNLİSANS2929
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİÖNLİSANS55
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR TEKNİKERİÖNLİSANS6376139
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ TEKNİKERİÖNLİSANS3131
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİ TEKNİKERİÖNLİSANS1313
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ TEKNİKERİÖNLİSANS1414
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ TEKNİKERİÖNLİSANS6868136
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ TEKNİKERİÖNLİSANS55
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETERÖNLİSANS2828
SAĞLIK TEKNİKERİ YAŞLI BAKIM TEKNİKERİÖNLİSANS88
TOPLAM17773870033054920

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM