• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı 2015

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı 2015

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B

MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

 1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans,

ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

 1. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda

yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta

yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih

süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak

yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 1. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün

itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay

 1. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih

hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar

da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği

alan/programdan tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun

olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye

gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri

yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

 1. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen

adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı

Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması

gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha

önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek

yoktur.

 1. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve

başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için

http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına

yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra

teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından

ayrı ayrı duyurulacaktır.

 1. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları

tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri

sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar

hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü

fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm:

“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve

4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya

sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir

yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden

istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

 1. a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 2. b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
 3. c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber;

geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan

ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını

karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya

(c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre

şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım Sayıları 2015

[table id=9 /]

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Texnologiya forumu kripto pul qazanmaq kibertəhlükəsizlik şehirler arası nakliyat evden eve nakliyat iller arası nakliyat